Св. мученику Трифону

(Ему молятся от разных недугов и болезней, а также об избавлении от одержимости)

Молитва 1-я

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, ско́рый помо́щниче всем, к тебе́ прибега́ющим и моля́щимся пред святы́м твои́м о́бразом скоропослу́шный предста́телю! Услы́ши у́бо ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, недосто́йных рабо́в твои́х, почита́ющих святу́ю па́мять твою́. Ты у́бо, уго́дниче Христо́в, сам обеща́лся еси́ пре́жде исхо́да твоего́ от жития́ сего́ тле́ннаго моли́тися за ны ко Го́споду и испроси́л еси́ у Него́ дар сей: а́ще кто в ко́ей-ли́бо нужде́ и печа́ли свое́й призыва́ти начне́т свято́е и́мя твое́, той да изба́влен бу́дет от вся́каго прило́га зла́го. И я́коже ты иногда́ дщерь царе́ву в Ри́ме гра́де от диа́вола му́чиму исцели́л еси́, си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни живота́ на́шего, наипа́че же в день стра́шный после́дняго на́шего, издыха́ния предста́тельствуй о нас, егда́ те́мнии зра́ки лука́вых бе́сов окружа́ти и устраша́ти нас начну́т. Бу́ди нам тогда́ помо́щник и ско́рый прогони́тель лука́вых бе́сов, и к Ца́рствию Небе́сному предводи́тель, иде́же ты ны́не предстои́ши с ли́ком святы́х у Престо́ла Бо́жия, моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стниками бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, раб Бо́жиих (имена), и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем. Ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́: си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку