Святой блаженной Ксении Петербургской

(Ей молятся о всякой семейной и бытовой нужде)

Молитва 1-я

О, свята́я всеблаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ве́домая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га прия́ла еси́ и под се́нию Всемогу́щаго поко́ишися. Ны́не свята́я Це́рковь, я́ко благоуха́нный цвет, просла́ви тя. Предстоя́ще, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я ко престо́лу милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго; я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние, предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных; помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, о́троки и отроковицы в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности воспита́ти и успе́хи в уче́нии им дарова́ти; боля́щия и неду́гующия исцели́, семе́йным любовь и согласие низпосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися удосто́й и от поноше́ний огради́, па́стыри в кре́пости Ду́ха Свята́го утверди́, наро́д и страну́ на́шу в ми́ре и безмяте́жии сохрани́, о лише́нных в предсме́ртный час причаще́ния святы́х Христо́вых Тайн умоли́ ты на́ша наде́жда и упова́ние, ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ ду́шам на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы сердцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Личное прошение

О, на́ша вели́кая небе́сная засту́пница, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Испроси́ у Великодарови́того Бо́га раба́м Бо́жиим (имена), с наде́ждою притека́ющим к тебе (содержание прошения), и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе по́мощь и наставле́ние, от вся́ких бед и ско́рбей избавле́ние. Ами́нь.


Назад к списку