Молитвы перед выходом из дома

Отрица́юся тебе́, сатано́, горды́ни твоей и служе́нию тебе́, и сочета́юся Тебе́, Хри́сте, во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

(И оградить себя крестным знамением)

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́ и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Обращая лицо к иконам:

Го́споди, напра́ви ко бла́гу путь мой.

Го́споди, благослови́ все мои́ вхожде́ния и исхожде́ния.

(И осенить себя крестным знамением)


Назад к списку