Призывание помощи Духа Святаго на всякое дело доброе

Тропарь, Глас 4

Тво́рче и Созда́телю вся́ческих, Бо́же, де́ла рук на́ших, ко сла́ве Твое́й начина́емая, Твои́м благослове́нием спе́шно испра́ви, и нас от вся́каго зла изба́ви, я́ко един всеси́лен и Человеколю́бец.

Кондак, Глас 3

Ско́рый в заступле́ние и кре́пкий в по́мощь, предста́ни благода́тию си́лы Твоея́ ны́не, и благослови́в укрепи́, и в соверше́ние наме́рения блага́го де́ла рабо́в Твои́х произведи́: вся бо, ели́ка хо́щеши, я́ко си́льный Бог твори́ти мо́жеши.


Назад к списку