Молитвы перед и после вкушения пищи

Перед вкушением пищи

Отче наш, Иже еси́ на Небе­се́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы ос­тавля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

или,

Очи всех на Тя, Го́споди, упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении, отверза́еши Ты ще́друю ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния.

(строки из 144 псалма)

На благословение пищи и пития мирянам

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, благослови́ нам пи́щу и питие́ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х, я́ко благослове́н во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(И перекрестить пищу и питие)

После вкушения пищи

Благодари́м Тя, Хри́сте Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ; не лиши́ нас и Небе́снаго Твоего́ Ца́рствия, но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́й им, прииди́ к нам и спаси́ нас.


Назад к списку